Startlicenties

Startlicenties voor 2024 kunnen vanaf 04 december aangevraagd/verlengd worden!

 

LET OP: te vroeg gestorte bedragen worden teruggestort met aftrek van € 1,- administratiekosten!

 

Nieuwe Startlicentie aanvragen

Via onderstaand formulier kun je een startlicentie aanvragen voor wedstrijden van Nadac Hoopers Nederland. Zorg dat je van tevoren de reglementen goed doorgelezen hebt. Iedereen met een startlicentie wordt geacht op de hoogte te zijn van de reglementen.
Startlicentie aanvragen mag vanaf de leeftijd van 16 maanden (deelnemen aan wedstrijden mag vanaf de leeftijd van 18 maanden).

De startlicentie is onbeperkt geldig, maar dient wel ieder jaar verlengd te worden.

Na aanvraag en ontvangst betaling krijg je een mail met bevestiging.

Vul ajb alle gegevens zorgvuldig in.

(Voor de aanvraag van een startlicentie bij NHN hoeft de hond niet in het bezit te zijn van een rashondenlogboek of werkboekje).

 

Je hoeft niet te kiezen voor traject Technical of Speed, met je nieuwe licentienummer kun je voor beide trajecten inschrijven dmv het plaatsen van een "T" of "S" achter je licentienummer.
Elke nieuwe licentie start automatisch in de A-klasse. 

  

De kosten van een startlicentie bedragen € 6,00.

 

De kosten van de licentie dienen gelijktijdig worden overgemaakt op rekeningnummer: 

NL25 RABO 0341 2417 25 t.n.v. Stichting Nadac Hoopers Nederland Wedstrijden te Rotterdam, o.v.v. Licentie aanvraag  + Naam Handler en Naam hond. 

 

 

Startlicentie verlengen

Als je al een startlicentie hebt en deze voor 2024 wil verlengen, dat kan door overmaken van €6,00 op rekeningnummer: 

NL25 RABO 0341 2417 25 t.n.v. Stichting Nadac Hoopers Nederland Wedstrijden te Rotterdam, o.v.v. Licentienummer + Naam Handler en Naam hond.

 

Je hoeft niet te kiezen voor traject Technical of Speed, met je bestaande licentienummer kun je voor beide trajecten inschrijven dmv het plaatsen van een "T" of "S" achter je licentienummer. 

Startlicentie wijzigen

Als je iets wil wijzigen aan een bestaande startlicentie (bv. adres wijziging) kun je een mail sturen naar nhnwedstrijdcommissie@gmail.com