Contact

De wedstrijdcommissie bestaat uit de volgende personen:

  • Wouterien Koops (voorzitter en backup website, communicatie, financiën en wedstrijdorganisaties)
  • Danielle van Dam (contactpersoon wedstrijdorganisaties)
  • Helen Proost (contactpersoon deelnemers, financiën)
  • Leendert Wignand (contactpersoon keurmeesters)
  • Esther Hadders (comtactpersoon website en communicatie)

Contact met de wedstrijdcommissie gaat via email: nhnwedstrijdcommissie@gmail.com.

 

Het rekeningnummer is NL25 RABO 0341 2417 25 t.n.v. Stichting Nadac Hoopers Nederland Wedstrijden te Rotterdam

 

De wedstrijdcommissie werkt vanzelfsprekend nauw samen met Nadac Hoopers Nederland/Corrie Jansen. 

Voor algemene info mbt NADAC Hoopers Nederland, ga naar www.nadac-hoopers-nederland.nl

 

Feedback formulier

Feedback op een wedstrijd of algemene feedback/opmerkingen/ideeën kun je kwijt via het Feedback-formulier.

Feedback op een wedstrijd moet binnen 3 dagen na afloop van de wedstrijd ingestuurd worden. Daarna wordt deze niet meer in behandeling genomen. 

Algemene feedback/opmerkingen/ideeën kan het hele jaar ingestuurd worden.

De wedstrijdcommissie zal binnen redelijk termijn reageren.